Integracja sensoryczna w przedszkolu

We wczesnych etapach życia dziecka mogą pojawić się deficyty czyli nieprawidłowości w układzie nerwowym związane z procesem organizacji wrażeń zmysłowych, takich jak wzrok, słuch, węch, smak, dotyk. Dzięki specjalnej terapii sensorycznej, która polega na odbieraniu bodźców zmysłowych, można ćwiczyć i wspomagać prawidłowy rozwój. Proces powstawania integracji sensorycznej rozpoczyna się już w okresie płodowym. Jednak najintensywniej przebiega w pierwszych 3 latach życia dziecka i trwa do około 7 roku życia. Dzięki integracji sensorycznej możemy prawidłowo odbierać oraz interpretować bodźce zmysłowe oraz reagować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijane, tak aby zapobiegać i przeciwdziałać niepowodzeniom w wieku przedszkolnym i szkolnym. „ Sensoterapia - ćwiczenia usprawniające rękę” to  nie tylko ćwiczenia i techniki pracy z ręką, to przede wszystkim mnóstwo barw, materiałów, zapachów, brokatu i ciekawych pomysłów, które można wykorzystać w pracy z dzieckiem.

 Jak wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?- poprzez: 

  • włączanie dziecka do czynności dnia codziennego-  samoobsługa, pomoc w porządkach, samodzielność.

Okres przedszkolny to czas najintensywniejszej nauki samoobsługi: dziecko uczy się samodzielnie korzystać z toalety, ubierać, posługiwać się sztućcami, co obok względów społeczno-emocjonalnych (samodzielność, poczucie sprawstwa ) ma  ogromne znaczenie dla ćwiczenia sprawności motorycznej. Warto też włączyć dziecko do porządków, które obok wyrabiania prawidłowych nawyków również rozwijają zdolności ruchowe i manualne.

  • zapewnianie dziecku otoczenia bogatego w różnorodne bodźce.

Otoczenie, które stymuluje ale nie przestymulowuje. Terapeuci integracji sensorycznej biją na alarm, że większość dzieci ma wokół siebie za dużo bodźców wzrokowych i słuchowych (telewizja, komputery, tablety, smartfony), za dużo czasu spędzają w 4 ścianach a za mało ruszają się i przebywają na świeżym powietrzu.

  • zwyczajne i ukierunkowane zabawy stymulujące  wszystkie zmysły, a więc:

- dotyk (masażyki, zabawy dotykowe, brudzące zabawy)

- równowaga/ przedsionek (huśtanie, bujanie, kręcenie)

-czucie głębokie/ propriocepcja (baraszkowanie z rodzicem, siłowanki, skakanie)

- wzrok (bańki mydlane, kalejdoskop, latarka na ścianie)

- słuch (zabawa instrumentami, wspólne śpiewanie, porównywanie dźwięków)

- węch (wąchanie przypraw i produktów spożywczych, rozpoznawanie zapachów)

- smak (smakowanie- próbowanie nowych smaków, rozpoznawanie smaków)

  • zapewnianie dziecku codziennej możliwości  ruchu.

Każde dziecko powinno spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, minimum to 2 godziny dziennie. Powinna to być nieskrępowana zabawa na placu zabaw oraz różnorodne aktywności ruchowe: rower, hulajnoga, rolki, gra w piłkę itp. Nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie.

  • ćwiczenie z dzieckiem schematu własnego ciała oraz czynności precyzyjne.

W tym roku szkolnym jednym z priorytetów w Rocznym Planie pracy przedszkola jest właśnie Integracja sensoryczna, stąd duża ilość zabaw i innych sytuacji edukacyjnych związanych z rozwijaniem integracji sensorycznej.