Drodzy Rodzice!!!!  

W miejcu tym możecie pobrać plik Zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych

przez Gminę Miasto Koszalin w roku szkolnym 2022/23.