Praca z dziećmi prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.