Przedszkole Nr 12 w Koszalinie położone jest na obrzeżach miasta.

Mieści się w dużym budynku o trzech kondygnacjach. Placówka dysponuje pomieszczeniami, a także wyposażeniem i materiałami, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi. Baza i wyposażenie przedszkola zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych
i możliwości osiągania wysokiej jakości pracy.

 Przedszkole posiada: 

 • sale zabaw dla 7 oddziałów,
 • salę gimnastyczną wyposażoną w przybory i sprzęt sportowy,
 • rytmiczną – suchy basen, atlas sportowo-rehabilitacyjny, pianino,
 • pracownie ekologiczną – mikroskopy, lupy, książki, kasety video, hodowle żywe – żółwie, rybki,
 • bogato wyposazoną bibliotekę
 • 3 zestwy inetraktywne- 2 tabilce na ,,stałe" i jedna mobilna
 • sprzęt gospodarstwa domowego,
 •  pracownię plastyczną – fartuszki, stoliki, sztalugi, przybory plastyczne,
 •  gabinet terapii pedagogicznej – pomoce dydaktyczne do pracy indywidualnej
  z dzieckiem,

 Wokół przedszkola znajduje się bardzo duży plac zabaw (1,5 ha) z odpowiednim sprzętem i górką zjazdową.

Nasze przedszkole zostało otwarte w październiku 1990 r. Do przedszkola uczęszcza 162 dzieci.
W placówce funkcjonuje siedem oddziałów całodziennych z wyżywieniem. Znajdują się tu 2 oddział 3-latków,  1 oddział 4- latków, 2 oddziały 5 - latków i 2 oddziały 6 - latków.

 

Priorytety naszego przedszkola w tym roku szkolnym to:
 

- Odkrywam przyrodę

- Poznaję świat poprzez zmysły.

 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje. Wszystkie nauczycielki mają wykształcenie pedagogiczne. Spośród nich są cztery nauczycielki dyplomowane, cztery nauczycielki mianowane  oraz trzy nauczycielki  kontraktowe.

Nauczycielki ukończyły wiele kursów kwalifikacyjnych (np. oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, logopedia, kurs dla oświatowej kadry kierowniczej).

NASZE STRONY

www.pm12.koszalin.bip.pl