Przedszkole Nr 12 w Koszalinie położone jest na obrzeżach miasta.

Mieści się w dużym budynku o trzech kondygnacjach. Placówka dysponuje pomieszczeniami, a także wyposażeniem i materiałami, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi. Baza i wyposażenie przedszkola zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych
i możliwości osiągania wysokiej jakości pracy.

 Przedszkole posiada: 

 • sale zabaw dla 7 oddziałów,
 • salę gimnastyczną wyposażoną w przybory i sprzęt sportowy,
 • rytmiczną – suchy basen, atlas sportowo-rehabilitacyjny, pianino,
 • pracownie ekologiczną – mikroskopy, lupy, książki, kasety video, hodowle żywe – żółwie, rybki,
 • bogato wyposazoną bibliotekę
 • 3 zestwy inetraktywne- 2 tabilce na ,,stałe" i jedna mobilna
 • sprzęt gospodarstwa domowego,
 •  pracownię plastyczną – fartuszki, stoliki, sztalugi, przybory plastyczne,
 •  gabinet terapii pedagogicznej – pomoce dydaktyczne do pracy indywidualnej
  z dzieckiem,

 Wokół przedszkola znajduje się bardzo duży plac zabaw (1,5 ha) z odpowiednim sprzętem i górką zjazdową.

Nasze przedszkole zostało otwarte w październiku 1990 r. Do przedszkola uczęszcza obecnie 156 dzieci.
W placówce funkcjonuje siedem oddziałów całodziennych z wyżywieniem. Znajdują się tu 2 oddziały 3-latków, 2 oddziały 4-latków, 1 oddział 5-latków oraz 2 oddzialy 6-latków.

 

Priorytety naszego przedszkola w tym roku szkolnym to:
 

- Inteligencja społeczno-emocjonalna

- Ruch i zdrowie.

 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje. Wszystkie nauczycielki mają wykształcenie pedagogiczne. Spośród nich jest sześć nauczycieli dyplomowanych, osiem nauczycieli mianowanych, trzy nauczycielki kontraktowe i jeden nauczyciel początkujący.

Nauczycielki ukończyły wiele kursów kwalifikacyjnych (np. oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, logopedia, kurs dla oświatowej kadry kierowniczej).

NASZE STRONY

www.pm12.koszalin.bip.pl