Szanowni Rodzice!!! Rozpoczyna się etap rekrutacji na nowy rok szkolny -Potwierdzanie woli dzieci uczęszczających do naszej placówki w roku szkolnym 2023/24. Prosimy o pobranie druku Potwierdzenie woli ze strony internetowej p12.eduportal.koszalin.pl lub bezpośrednio z przedszkola w wersji papierowej , wypełnienie oraz podpisanie przez obojga Rodziców i przyniesienie w kopercie lub bezpośrednio do dyrektora lub wicedyrektora do 27 marca włącznie. Po tym terminie wypełnione Karty nie będą przyjmowane, co wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków. Dziękujemy za zrozumienie !!!! Bogumiła Wiszniewska