Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z ofertą agencji ubezpieczeniowych na ubezpieczenie od NNW dzieci na rok szkolny 2023/24, dokonanie wyboru i samodzielne ubezpieczenie swojego dziecka. Jest to bardzo ważne , gdyż w grupie dzieci łatwo o wypadek. W ubiegłym roku ponad 85 % dzieci zostało ubezpieczonych przez Rodziców i w przypadku zdarzenia zarówno w przedszkolu,  jak również poza placówką mogło uzyskać odszkodowanie.

Oferty towarzystw ubezpieczneiowych dostępne w zakladce Aktualności .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przekazujemy wspólny list Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19.

Klikając w powyższą grafikę zostaną przekierowani Państwo do stony, na której poznają szczegóły listu dotyczącego szczepień dzieci w wieku 9-11 lat.

W załączniku list do pobrania w formacie PDF.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice!!!

Nasze Przedszkole otrzymało wsparcie finansowe na rozwój czytlenictwa w placówce z Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa  2.0.,  Ministerstwa Kultury,   Dziedzictwa   Narodowego   i   Sportu   oraz   Ministerstwa   Edukacji   i Nauki. 

Wyżej wynmienione wsparcie obejmuje:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,


b) realizację działań promujących czytelnictwo:
– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

O wszystkich podejmowanych w ramach programu działaniach będziemy informować na bieżąco, za pośrednictwem portalu edukacyjnego iPrzedszkole.

Szczegóły Ropzorządzenia Rady Ministrów w sprawie  szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” znajdzieci Państwo w załączniku.